...

درباره ما

دشواری و ظرافت امر تربیت تا جایی رفیع و دست نایافتنی است که وجود اقدس حق تعالی، خود را رب نامیده و ادعای تربیت نموده است.
تعمّق در این گزاره انسان را به این باور می رساند که استخدام لفظ تربیت که امروزه مورد ادعای نهادهای متعددی قرار گرفته، علمی و صحیح نبوده؛ و بسیاری از عادت‌دهی‌ها و شرطی‌سازی‌ها که در عرف امروز، به غلط!! تربیت تلقّی می گردد را، شاید باید مخلّ تربیت و معارض با آن دانست.
اما چنین دقت های صحیحی نباید ما را از اهمیت تلاش در عرصۀ تعلیم و تربیت نوجوانان و کودکان غافل سازد و بدیهی است بر هر مرد و زنی که دغدغۀ اعتلای لوای اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت را در سر می‌پروراند لازم است تا با جان و مال و اهتمامی مثال زدنی، در راه آسمانی نمودنِ کودکان و نوجوانان و تمامی اقشار جامعه قدم در این مسیر پربرکت گذاشته، و در این جهاد حقیقی از هیچ کوششی دریغ نورزد.
مجتمع آموزشی موسسه جامع اسلامی صفا، با فراهم نمودن بستری مناسب جهت فعالیت‌های اعتقادی، علمی، پژوهشی، آموزشی، اخلاقی، مهارتی، ورزشی و.. برای مربیانی جوان و با انگیزه، سعی دارد تا از این راه خدمت دینی خود را تحقّق بخشد.
ایجاد فضای فعالیت برای معلمان دلسوز و باتجربه و مربیان ماهر و جوانی که دیروز خود را آن‌گونه که مقام معظم رهبری، به تحصیل و تهذیب و ورزش سپری نموده و امروزشان را نیز با نگاهی بر آسمان، (نه به اتکای تلاش و توان خویش!) زندگی خود را وقف اجرای طرحی نموده‌اند که سالهاست آموزشهای لازمش را فراگرفته و برای خدمت در این زمینه لحظه‌شماری می کنند.